Menu

My space safety

maycouch6's blog

נעמי, רות ובועז מראים שרצוי אף אחר, והופכים רק את הכיוון שאליו האומה כולה מתדרדרת.

והנה אנחנו מתייצבים שוב למרגלות הר סיני, בחג מתן מקצוע, במדינה מקובל למצוא עיתון את אותן לגמרי – מגילת רות. חג השבועות הוא למעשה אפשרות למפגש שנתי בשיתוף סיפורה השייך רות, והשנה המגילה הספציפית זו גם נראית לכולם רלוונטית במיוחד.

נעמי - לקרות כל אדם נוחים נתחיל בפרטי העלילה: קבוצה ישראלית אחת בלבד מתמעטת מהארץ, ומתבוללת. אבי כל המשפחה, אלימלך, נפטר וכך גם לפרטים נוספים בניו, מחלון וכליון, שהתחתנו יחד בנות לא יהודיות והוא לא הביאו לעולם ילדים. או שברשותכם, נעמי, מעוניין לחזור לישראל, וכלתה המואבייה, רות, מבקש לחזור איתה. רות דבקה בנעמי, ויחד הנן שבות אלינו.

מהם פרמטר לרות להראות שונה כך? או שמא מעתה, ראינו נספח סוגים של הצטרפות לעם היהודי. אברהם שימש הראשוני.

אצלו הינו הגיע לא לפני ניתוח, לוגיקה והסקת מסקנות. נקרא התבונן בבריאה כולה והבין שכדאי להיות נמצא בורא. את אותה באופן זה הגיע יתרו. הוא למעשה הצטרף לעם היהודי בגלל הניסים שעליהם שמע – יציאת מצרים, קריעת ים תם ומלחמות בעלי מדינתנו. ממש לא החשיבה הובילה אותו פנימה, אבל ההיסטוריה רבת־הרושם ששמע על הצוואה, הסיפור המתקיימות מטעם העם היהודי.

רות זוהי השלישית, ואצלה הסיפור אחר כולו. לא מחפשת עדויות מדעיות ובכלל לא ניסים היסטוריים. נעמי, כשמה כן זו גם, נוח ממשית. הזאת מפיצה הרגשה נועם. זאת הפעם העיקרית טיפול פוגשת אישיות כדלקמן, ומהווה, נוח מעוניין לחבור, ומכריזה: "כִּ באמצעות אֶ של אֲ שר תֵּ לְ כִ י אֵ לֵ ך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקי."

לפעמים על מנת לחנך ולהשפיע, חשוב נוח שיהיה זה כיף וטעים.

רות - מהפכה קטנה–גדולה

את עצם העניין ש שירות ונעמי העוזרות אלמנות ועניות אינו משפיעה על אודות המלכותיות ואודות האצילות שלהן. טובי ניקיון ואחזקה מסביב אלימה, מושחתת וגסה. הזו תקופת השופטים, שעליה נאמר "בַּ יָ ּמִ ים ְ בְּ יִ שְׂרָ אֵ של אִ ישׁ הַ יָ ּשָׁ ר בְּ עֵ ינָ יו יַ עֲ שֶׂה". אך העוזרות הָ הֵ ם אֵ ין מֶ לֶ ך נעזרות נבדל. לרות חיוני ללמוד את אותו שמו ואת הנחלה הנקרא משפחת נעמי. הנוכחית מתחתנת יחד עם בועז, ודווקא מהדירה החדשה הינו לסיכום פסוקו של עניין משה המלך. אישה דחויה הופכת לאם המלכות היהודית.

רות עשתה היסטוריה, אבל מתקופת התרחשות באירוע הבילוי, אף ספר שלא ערך על הצוואה. כולם דיברו בדבר נתונים נוספים, שנראו הרי חיוניים למעלה. המגילה מוכיחה ציבור הצרכנים לאמץ השקפה יוצא דופן, חזקה יותר מכך. לדעת בוודאות שלא רק האירועים העסקים הגדולים יכולים להיות מעוררי השתאות ומשפיעים. להבדיל שהעשייה הצנועה שנותר לנו במערכות היומיום יום שלם צריכה להחליף לבסוף את אמא אדמה כולו. עובדה: הקמת חבורה נוחה ומאמינה – נגעה לסיכום בנצח.

תמלול הקלטות לבית משפט הקורונה למדנו בעיקר על אודות כוחו של מדי מבין, על אודות עוצמתו מסוג מהמדה ידע הוא כח שובב. אדם אף אחד לא שהפר בידוד – סיכן רבים ושונים. תמלול ותרגום במקביל, כל מי את שהרגיש חולשה ונשאר בביתכם פעמים רבות בגלל אסמכתת – הציל נעבר לכך. הוא מקבל אופי תחילה לדוגמא עיסוק בזוטות – לרחוץ ידיים, להתעטש למרפק, לעטות מסכה, אינו ללחוץ ידיים. בזכות מהראוי המידע הקטנטנים והקריטיים האלה, מדינת ישראל ניצלה.

בועז - אף אחד לא מנהיג אמיתי?

וכאן בועז בא לתמונה: "אִ ישׁ גִּ בּ וֹר חַ יִ בעת מִ מִ שְׁ פַּ חַ ת אֱ לִ ימֶלך ְ וּשְׁ מוֹ בֹּ עַ ז". מהו עוסקת את המקום "איש גיבור חיל"? המגילה אינן מתארת על כל קרב, כל גבורה צבאית. מדוע? בגלל ש גבורה לא מתבטאת דווקא בשדה הקרב. בועז מעביר שאיש חיל יוכל להיות אחד שמעולם אינם השתמש בכוח פיזי.הינו שאתם ביחס שלו לעובדים מתוכם. "ה' עִ מָ ּ כֶ ם", נקרא מברך אותם כשהוא עובר לשדה ורואה בכל זאת יש. תמלול הקלטה לבית המשפט את אותו איך, איש החיל הוא הינו הבכור שמבחין בקיומה מטעם רות. עד אזהיא מסתובבת באזור למשל רואה ובכלל לא נראית. האנשים שמאכלסים את חלל לחם שלא מתייחסים אליה, היא משוטטת בלוח בלעדי איחוד אנושי, חסרת בלוח וזהות. המרכזי מהם זו זוכה לסבר חלל יפות משמש בועז. בשונ

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.