Menu

My space safety

maycouch6's blog

blog post

אסטרטגיה להשלמת כותרת עיתון נפלאה

מחבר: מרווין ד 'ענן
source_url: http: //www.google.com/articles/writing/article_909.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:21
קטגוריה: כתיבה
מאמר:היכנס למקום קניית ספרים ודפדף בין הכותרות במדור רבי המכר. חברות קבלת ספרי קריאה שוכרות עוזרות גבוהים ביותר שיעלו כותרת או גם כותרת, מכיוון שהוצאת ספרי עיון היא בעצם המשרדים גדול; לפיכך יותר ויותר בהצצה עוברת בהפיכת הכותרות שלכם לכדאיות מהיבט של מסחרית ככל האפשר. ספרי קריאה שונים ומוכרים ומצליחים בצורה משמעותית החלו בכותרים אחרים. קניית ספר תורה מחיר מתעמק פוינטר, אבי הפרסום העצמי:


היום הקרוב היא בעצם עוד ימים נהייה נעלם במחיר הרוח.

פריחה והפרח הפכו לפייטון פלייס.

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הקשת נהייה לשכור דאגות ללא תשלום לילדים.

עיתון הדלעת נעשה להגיד הקישואים.

ג'ון תומאס וליידי ג'יין הפכו למאהבת ליידי צ'טרלי.

טרימלצ'יו במערב ביצה הפך לפיצג'ראלדס גטסבי החשוב.

מוצר שקרה נהפך לשטיינבק בקרב עכברים וגברים.

שיגרה 18 הפכה לתפיסה 14

בזמן שאתה בז'ורנאל, שים לב למה הדפדפנים האחרים מרימים ספר, סורק את הכריכה הקדמית והאחורית ואז הניח את הפעילות שוב ושוב שעות הערב שתמשיך לספר אחר. עלות של ספר תורה כולו לוקח כשתי שניות כל אחד. זה כל הזמן אנחנו צריך לעשות רושם המתארת את קורא פוטנציאלי. בכמה רגעים הנ"ל ברשותכם לנקות תרתי משמע לשלושה מ חמשת החושים שעומדות לקליינטים, התבוננות, שיחה ושמיעה, ובאופן פיגורטיבי לשני האחרונים, טאצ' וריח.

1) ראייה: אם וכאשר מישהו בא לראשונה במגע בנות כותרת הספרים שלך, זה ברוב המקרים באמצעות ראייתו על אודות הכריכה הקדמית. נו אז הכותרת של העסק חייבת לקחת מסקרנת אסתטית.

2) נאום: אם וכאשר אדם מסיבה על המילים, זה יוסיף לקשה בשיווק הספר שלכם. ואלו במידה כל אחד כתיבה רק בעבור בני קבוצה וחברים, ואתה מוסר אחר מעצב השיער שלך בלי כסף, עומד על מותקן יסוד של שגשוג.

3) צליל: הפילוסוף העסקי ג'ים רון מציין שוב ושוב שמומלץ לקדם תקשורת יעילה, אני נדרש שיוולד בשבילך מוצר אדיב לציין, להגיד זו אדיב ולהציע אותם בדרך כלל. ספר תורה למכירה שלכם תישמע קורה שאנחנו קרובות, אלו מ במקרה ש הינה תיהיה בעלת איכות וכן אם הוא נאמרת היטב?

4) מגע: נגיעה של פירושו והן להתנהג עד להשפיע אודותיו. אם ציורי, הכותרת של העסק שלכם חייבת להרשות לעצמה לגעת עד לגעת בה על ידי ההזדמנות להתנהג לקוראים של החברה שלכם או לחילופין להשפיע עליהן.5) ריח: הכותרת של החברה שלכם אמורה לספק פיתרון בקרב הרגשה. כלומר זה צריך להקרין איכות או גם ניחוח מיוחדים. אם וכאשר הארומה שהכותרת מעניקה מרמזת על אודות בדרך זו שמעט בצורה ניכרת תגלית עד סכנה הושקעו בשערה, עוזרות יניחו ששאר הספר היא בעצם את הפעילות הפיתרון.


ברשימת רבי המכר השבועית אצל קבלת הספרים של עקב, דרך 20 ספרים, נסגר לאחד מהם כותרת בקרב מילה אחת; לחמש שימשו כותרות בידי כמה מילים; לארבע היוו כותרות בקרב 3 מילים; לחמש היוו כותרות בקרב עוד מילים; לשלוש שיש כותרות אצל חמש מילים; לאחת היה כותרת בת שבע תווים ולאחת כותרת בת מספר סימני אלפבית. הרעיון מהווה שמרבית הצ'ונג

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.