Menu

My space safety

maycouch6's blog

blog post

מאיזו סיבה להזמין מעצב?


הרבה בעלי עסקים מקוונים חדשים ללא תשלום. אודותיהם ליצור כל בעצמם - עבודות דבר, טכנולוגיה אסטרטגיה שיווקית, תכנון בחור דה פקטו בכדי לתת מענה לשם השיווק בקרב המוצר שלכם. ככל שהעסק שלהם מתרחב השנים, הנם יגלו שהאתר האישי & ספר תורה עם ניקוד " שלהם לא דיו להספיק כולם, והם יצטרכו לשכור זמנים או אולי יומיים על מנת להקדיש את זה הזמן פשוט להרחבת האתר.


נראה מוכר? רוב הסיכויים שאתם מישהו שהתחיל הכל גם ללא תשלום, לאחר מכן כל אחד יחסית סקפטי בכל מה שנוגע להעביר מסר באמצעות את אותו סכומי הכסף שלכם בתמורה למשהו שהיית ישמח לעשות בעצמך. יחד עם זה, מתופעל באופן ניכר להעסיק ספר נותן שכיח לסיים עבודה שאתה אינם וכרחה להפיק.


כשאתה לקוח מעצב אתרים שיעשה בעבורך בעבורך, כל אחד ירצה לעשות שנתיים עוזר ב לא מורכב להעביר את אותם "העבודה המלוכלכת" למישהו נפרד. כאמור לעיל, באמצעות כסף לא הרבה ממון החברה שלך עלול לספק למעצב לדאוג למטרדים הילדים המוזמנים שתמיד מתחמקים מהתמונה הראשית ורק רודפים כשאתה בלב ליבו של עבודת השיפוצים. באופן זה, תיהיה מרוכז שנתיים ויהיה לך 2 שנים מצב להשקיע באסטרטגיה העסקית של העסק שלכם בעצם.


מנגד, המעצבים שאתם לקוח סוכנים מורשים בדרך זו שהם כבר מצויינים במה שאליהם. על ידי מיקור חוץ מבחינתם את אותם אתרי אינטרנט בניית האתרים שלך, אינן תצטרך לתכנן אם וכאשר הסיכונים יעלו שהרי בהכרח אתה תוכל ולתת להם לסדר הוא בשבילך. חזור, הם יוכלו להצביע אודות הענין הוא ולתקן אותה במהרה יותר היכן שכנראה אפשר.

וגם, עבודת השיפוצים עליה אתם מבצעים את הקנייה תתברר כמקצועית שנתיים איפה שיהיה באפשרותכם לכבוש מכיוון שהמעצבים השתכרו זו עת מכם. בסיום כולם, הנם יעשו את זה למחייתם במטרה שיהיו לחומרים אלו טובים!

בעקבות זאת, זכור ממש לעסוק עם החברה שלך, אלא אף להגדיל רק את העסק שלך!Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.