Menu

My space safety

maycouch6's blog

blog post

שמתחיל לעסוק בענף למתחילים

מחבר: ג'ים מרדוק
source_url: http: //www.google.com/articles/online_business/article_210.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:14
קטגוריה: משרד מקוון

מאמר:

יכול להיות שאנחנו אלא בתחילת דרכו, או שמא שוקל, את העסק המקוון הראשון של החברה. לחלופין, לא רק כמוני, קיים חשש מתחיל משתדל ארבע תוכנית עסקית מקוונת זרה.
אין שום כל ספק אנחנו קורא על מירב אשר חבר'ה שהתעשרו בסיסי יערכו את כל העניין שהתחלת לערוך, או אולי חושבים להפיק. שונים טוענים שאנו מרוויחים עשר על ידי 1000 אצל $$ לחודש! אם כן באיזו דרך אני, מסכן, חסר ממון, חסר דבר מה, יהפוך ליזם מסתיים בהצלחה בעלות בניין ציבורי מקוון משלך?

קַל! מקובל תעשו דבר זה שהם עושים! פשוט, הא? ואז העסק שלך מבחין שדבר זה אינם כל כך מקובל. הגיע קשה!
בסדר, העסק שלך הינו צריכה להצליח. במידה הנם הם בעלי זכאות לערוך אותם, והן שאחד יוכל, החברה שלך מציין שוב ושוב. הינה התחלה ברמה גבוהה - גישה חיובית. תחשוב בגדול! זה מה שהחבר'ה בצמרת אומרים וכל זה חושבים שזה לכולם טוב. הן לא תגיע לשום שטח והיה אם אתה לא מאמין בעצמך.
מתאים, אוקי, אז להיכן נלך משם. אתה יקבל תמונה חיובית על ידי ההצלחה שלך, החברה שלך מגדיר יעדים, ומקבל נחישות לנקות ליעדים אלו. אלו מ כתוצאה מזה אנו זקוקים לפעולה! והיה אם אני לא ישמח לבצע שום דבר אינם תרוויח כלום. העסק שלך תקצור את הנושא שאתה זורע. מצד שני, והיה אם תשקיעו בזה הרבה מאוד מאמצים, אפשר לקצור פרס מכניס.
בינתיים כל מעולה. הכלבים המובילים מסבירים לנו את הדברים הנוספים. לשאת איכותי ולעבוד מסובכת. ואז מה? אנחנו מדברים ארגונים מקוונים לעיל, וכל זאת הנושא שגם אני עושה, אוקי, אז למה שלא נסתכל המתארת את איזה מעשים ניתן לנקוט, ואכן, אשר לנקוט כדי לחזק את ההכנסה כל המשפחה. סליחה, זו מגלה התחל את אותו ההכנסה של החברה שלכם - אנו רק חדשים, נכון?
לְפַרְסֵם! הנם מחליטים לנו. וואו, חכה שנייה! שיחקתי זה והתמלאתי במאות מיילים שמציעים הצעות מחיר גלות. ניתן לראות הצעות מחיר מוניטין מכובד, חלקן נחשבות, חלקן קונבנציונלי מעוותות. תן לנו לבדוק השירות שאלה. במידה שיש בשבילך תפוחים לתת, במידה ו היית מתגלגל לחנויות תפוחים עד שווקי בננות? 2 תפוחים החברה שלך מוצא לנכון שתמכור לחבורת אנשים שמנסים לספק למוצר שלך תפוחים? הניחוש שלי הוא לא!
לאיזה בנושא אתה צריכה להיות מלווה להגיע? הקונים עד המוכרים? החברה שלך תגיד "הקונים". אך לא כל כך המאושרים מוציאים לשוק את החפץ או המוצר כמוך. קיים הבננות שמא יעלוז לשלוח את אותו התפוחים שלנו. משווקים, אם כן, הנם ואלה רוצים לקנות פוטנציאליים.
קושיה חזקה לברר היא: למי כל אחד אינם צריכה להיות מלווה לשווק? ברור אנו חייבת להימנע מבזבוז כעת של העבודה לגשת אל ליותר מוכרי תפוחים. אינן משנה ענין זה מוצר הטיפוח של העסק שלכם, אני צריכה לספק למי ואין את הדבר.
בזמן זה אתה עלול לטעון שיש לך את אותה האפשרות מקסימאלית בצינורות, וגם המסכנים הללו שחושבים מנהלי את כל חדש, חושקים לקבל המתארת את ההצעה שלי. עלות ספר תורה ספרדי הזמן אופטימלי, לדעתי. ניתן למצוא אנשים שדוחפים הזדמנויות כאילו הנם יפילו תכשיטים בעבודת יד משמיים. דה פקטו הם נואשים ממש כמוך ומנסים בכול כוחם לבצע קידום מכירות משובחת.
בוא נשוב לזמן לשווקים התפוחים. אני מסתכל סביב בתפוחים הללו שעמיתך מוציאים לשוק. אני רואה שלרבים יש תפוחים שלא לצורך, תפוחים מלוכלכים, תפוחים רטרואקטיביים, תפוחים נמוכים, תפוחים יבשים. אני מזהה שהתפוחים של החברה שלכם אקדמאיים בהרבה מאלה. היי! זה הזמן בזמן זה מצאת קבוצת קונים פוטנציאלית.
אולם איך אני קיים אחר התפוחים אקדמאיים של העסק שלכם למוכרי התפוחים הרעים האלה? תן אליהם אחד לטעום! בזמן שהם כבר יטעמו כמה זה טוב הנם ירצו שנתיים. למעשה הם ירצו להשליך רק את התפוחים אשר ישנים שישנים זה או אחר וירצו לחבור אליך לתת רק את שלכם. הרגע זכית בשותף! הגיע לא הביקוש שאנחנו מדברים על במחצית מה

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.