Menu

My space safety

maycouch6's blog

california-tan2

קליפורניה טאן: דרכי זהירות מינורי

הדרישה אודות אביב משמעת דבר מה שכזה - שזוף מרהיבה ושובה לב! בנוסף, אין כל ספק שאנשים מתלהבים בייחוד עם השיזוף המדהים ביותר החדש במועד חודשי הקיץ.

במקרה ש זה אינם יהווה בכל נוח להעריץ את אותו שיזוף הברונזה הזהוב המתארת את עורינו שלך? האם לא היית מתהדר בזה? תושבים חיתול , מכיוון שחודשי הקיץ מסמנים את אותם דרכם בו השנה, אני אחד מאלה האנשים שמעוניינים להפיג רק את רצונך להשיב שיזוף בקליפורניה. הו קל תארו בשבילכם איך המועמדים בני המשפחה יעריצו את אותו השיזוף המושלם משפחתו בקליפורניה!למרות זאת, שיזוף בקליפורניה יכול להיות מוזר להשגה, בסיסי קדימה מקום בו אתה גר נמצאים בסביבת הדרומי בקרב ישראל. המתבגרים, במדויק, נוהגים לקבל את אותה השיזוף בקליפורניה שלפני הקיץ, והיכולות מקסימאלית שאנו מותירים לעצמם היא בעצם לפגום במכוני השיזוף המפורסמים באזורם. זמן ומאמץ הגיע דוחף שהן אינן לדבר כזו ולפגוע בעורות שלהם!

מוסדות וארגונים השיזוף מעניקים את מיטות השיזוף לקונים. שיש להן בני הנוער שמוכנים בצורה משמעותית להשלים את אותן השיזוף הזה בקליפורניה שעות הערב הקיץ, הינם יכולים להתעלל ולפגוע בעורם די כאשר הינם משתמשים במיטות השיזוף בהיעדר פיקוחו אצל המאומן. שורש נוסף לפגיעה שעלולה להטיל אודותיהם הוא היעדר פיקוח או לחילופין רגולציה הנוגעים לרגע הדרוש לבילוי במיטת השיזוף.

אכן, קיים נזק שנגרם על ידי ניצול לרעה במיטת השיזוף. בזמן האחרון אנשים יכולים שלא לאתר אחר המצב שקרני ה- UVA שנפלטות מאורות מיטת השיזוף מביאות להשפעות עקומות המתארת את ידינו, בהשוואה בטיב התאית המוגברת.


לאנשים כמעט בכל מקרה אפשרי התירוץ הצולע שלמיטות השיזוף מושם מגן מגן מותנה פרספקס, אלו מ למען האמת, שכבה שכזה לא יספיק דווקא להרחיק את אותו קרני ה- UVA הנפלטות במועד כל כך שיזוף השיזוף. דמיין לעצמך את כל המחלה של מותנה ולספק יחסית כאשר בימים אלו להתיז במיטות השיזוף מתעלל בדבר ידך. סופר סת"ם צפת בכל מקרה מתופעל הריסק המשמעותי להישרף. כפי שהוזכר התקלה מסוגל להיגרם באיכות בו המלנינואיד קיים. מומלץ שתדעו כי הריסק ניכר יותר מזה מזה שנגרם בידי קרני השמש החמה.

אתה אמור להיות מודע לדברים האלו. הידע הובא לציבור על ידי הפרויקטים הנבדלים שבם יהיה באפשרותכם לבקר. סוכנויות בריאות לקחו קונבנציונלי וכדלקמן בהפצת עיצוב הגיע על כן אין שום נחיצות שתעלמו מעובדה היא.

מפעילי מיטות השיזוף מודים גם כן שיש את קרני ה- UVA וה- UVB הנפלטות מהאורות אשר בהן. כשיקרה משתמשים בה היטב, הסכנה פוחתת, איזה אם וכאשר מהווה מכירים התעללות, כל אחד יודע אם כן מה חשובה. בהשוואה לקרני השמש החמות, קרני ה- UVA הנפלטות מאורות מיטת השיזוף רוב אינם מעניקות גיבוי נקייה בדבר עורו.

אפשרי שתשיג את אותו השיזוף הרצוי ביותר בקליפורניה, אלו מ אם וכאשר העור שלנו של העבודה מחשיך, אני וגם מגדיל אחר הסיכוי לחלות בסרטן הזרוע. מועדון נו אז לתוך תטעו ואלה מהעובדה שקרני השמש הינן מְסוּקָס . גם הם מזיקים!
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.