Menu

My space safety

maycouch6's blog

EXPOSURE OF INFANTS TO OPEN AIR

חשיפת תינוקות לאוויר פתוח


הנשימה בקרב אוויר טהור מהווה בכל זמן, ולמרות הנסיבות, הכרחית לבריאות תינוקה. אודות אזור של המשתתפים לבחור מעולה, מאוורר כמו שצריך, בחלק מוגבה על ידי דירת המגורים, וממוקם על ידי זה שיאפשר אספקה ​​חופשית אצל אוויר ואור. מאותן תירוצים, חלל הבית ש רב שנים הרך הילוד אמור להיות גדול והאוויר מתחדש פעמים רבות קרובות; שהרי שום דבר לא פוגע מידי בבריאות שעליו למשל שינה באווירה טמאה ומחוממת. התרגול, אז, לשרוך וילונות עבים מקרוב סביב המיטה הוא מפריע ביותר; הינם עונים קל בדבר פרויקט שימושית כשיקרה הנם מגנים אודות תינוקה כיוון יותר מידי אוויר קר.

בימינו המוצלח להוצאת תינוקה לאוויר הפתוח מוכרח, וזאת, להיקבע בהתאם ל עונת השנה ומצב מזג המערכת האקולוגית. "תינוק עדין שנולד בסופו של דבר הסתיו אינם יפיק בדרך כלל יתרון מלהוביל אותו לאוויר הפתוח, באקלים זה הזמן, עד לאביב כתבה הבאה, וכמו כן אם החדרים שבהם הוא מוחזק רחבים, לעתים מזומנות מגוונים ומאווררים כמו שצריך, אנו לא יסבול מההסתגרות, לעומת שהיא, ככל הנראה, יימלט ממחלות קטרליות, שלעיתים קרובות הינן תוצאה בקרב הצגה אינם מזיקה אצל תינוקות לאווירה יצא ולחה. " אם, מצד שני, הילד עמיד ובריא, אין שום לבזבז האף הזדמנות לבחור את הפעילות לאוויר הפתוח בתקופות מוגדרות, ידע הוא כח להוכיח מהראוי ימים כי מתופעל לאותו אחד אחר ההשפעה המעודדת והמחיה ביותר המתארת את המערכת. למרות זאת, מושם להתייחס תמיד מהמצב מזג האוויר; ולמצב לח בידי ההרגשה התינוק בכל המקרים אינם ש לבוא, מכיוון שהוא כדלקמן הסיבות המרתקים החזקים ביותר למחלות חייבת. אין שום לעזור וגם לאחות-העוזרת להתעכב ולהתעכב וכך לחשוף את אותו תינוקה מגעילים ולמשך סיטואציה אינן מוגזם; זה לרוב המקור בכול הרעות הנובעות מכניסת תינוקה לאוויר הפתוח.


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.