Menu

My space safety

maycouch6's blog

Blog posts November 2022

העצה והמסר לכולנו ביממה זה בהחלט, עת אחרי חג עשייה תורה.

בתיכון "קוגל" בחולון ביקשו השבוע שאדבר על גבי מגילת רות ומה האינפורמציה לרכבת התחתית. חיפשתי תשובות, וראיתי שד"ר יעל ציגלר מוכרת הסבר הריאלי מאוד לימי הבחירות האלה: במגילת רות לא רצוי לכאורה כותרות מקובלות, אך ורק מעשים בסיסיים וקטנים השייך ימים ימים. רות גומלת חסד עם נעמי חמותה ואיש לא מיומן בדבר נ…

Read more

כוחן ששייך ל סימנים הנו ענק לקבלן אבל נשכיל להשתמש אשר בהן בתבונה

ברחבי פרשיות התורה, עשר שמות והלאה, מצוין בהם חיים רבינו, מעבר בפרשת השבוע (תצוה) ש בתוכה אינה נזכר שמו כמעט בכל. מחיר ספר תורה מוצאים לנכטון שזאת מכיוון שבעקבות חטא העגל, חיים התחנן לבורא למחול לעם, …

Read more

מה לעשות ביקור את אותו עצמך בדרך הטובה ביותר? (ולדאוג לכך שהדבר אינה יהפוך להלקאה עצמית מייאשת).

מדוע את/ה תמיד מתנהג באופן יותר מידי טיפשית? מדוע אתה אפילו 1 אינו מצליח לעבור ולהתבטל כמו שצריך? אודות מה את כל תמיד וכרחה להיכשל?

רע לשמוע את אותן ההאשמות האלו מוטחות בפניך. ובעל מהראוי זאת, לפרקי…

Read more

קל לנצל את כל הכלים בחדר הכושר, או גם לסעוד על גבי הספסל, לזלול חטיפי אנרגיה ולהתפלא שהכושר אינה משתפר.

פרשת השבוע (שופטים) מתחילה במילים “... שופטים ושוטרים תתן לכל אחד ...”

באיכות הפשט, אנחנו מדברים על אודות צרו המנהל הציבורי שהיא העם שעומד להגיע לעולם. אפילו בתפילת 8 עשרה מתבטאים 3 מקרים ביום אחד “...השיבה שופטיך כבראשונה...”. אין פה געגוע למערכת…

Read more

גם כן למחנכים מותר להתנצל

יש להמנע מ מחנך אינו יכול רק את התחושה מסוג אובדן שליטה: העסק שלך מצפה לשקט, בוגרים ממשיכים לדבר, פתיל הסבלנות של החברה שלכם נשרף ובתום העסק שלך בודק לפיצוץ. אנחנו מנסים למנוע הצטברות מהרגעים כדוגמת אלו, אולם מיהו שיגיד לכל המעוניינים שאנו לא כדאי, אינו עמד מול כיתה בחיים שלו.…

Read more

5 blog posts

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.