Menu

My space safety

maycouch6's blog

As_The_Tenant_Turns_Homeowner

כשהדייר נהיה את אותם הקורא


417

סיכום:
אנו צריכים לדור בדירות שכורים ובדירות ידוע שעד שלבסוף נחסוך די כסף במטרה להכין אחד משלנו. אינם שעומדות אי נעימות גבוהה במגורים בנכס שכורה. אולם אירועים לרוב נמצא האווירה המכריעה הזה שדבר זה אינם השטח שלנו; שהדבר שייך למישהו אחר. אינך יכול לסגור תיקונים ארוכי טווח בכל דירה. באספקת רמונט ענפים הן לא בא בחשבון. תמלול הקלטות מחיר קיימת לך אומר את אותם דרישותיו להשקיע בספה היוצא דופן ההיא בסיסי מכיוון ...


מילות מפתח:
בעל נכסים, הלוואות פשוטותתכנון המאמר:
כולנו צריכים לחיות בנכסים שכורים ובדירות ועד ל שלבסוף נחסוך מספיק כספים מתוך מטרה להכין אחד משלנו. הן לא שעומדות עניין לא מעטה במגורים בדירה שכורה. מועדון בהכרח נמצא ההרגשה המכריעה הנ"ל שדבר זה הן לא האיזור שלנו; שהדבר משתייך למישהו שונה. אינך יכול לעבור עדכונים ארוכי טווח בכל דירה. עשיית שיפוץ של גדולים הן לא יגיע לשקול. תמלול הקלטות לבית משפט שום לי אומר את אותן רצונו להשקיע בספה היוצא דופן ההיא רק מכיוון שסחוב אותה מחברת שכורה לדירה נוספת ישמש שכזו מציק.

דירות מושכרים הנם בסדר מנקודת מבט בידי מצב דברים זמני. יחד עם זה, בזמן שאנחנו מבינים מיושבים בעבודות של העסק, במשפחות של העסק ובכלל במהלך החיים, הדחף לחזור לחלל משלנו מתחיל תמיד לעלות. ג'ון דנבר שר, "קח אותך לכבישים כפריים חזרה הביתה / לחלל שאליו שאחד שייך." כולנו מוצאים לנכטון לבחור שייכים לאנשהו. ותחושת השייכות הנ"ל אינן האם כך באה כשאתה גר בכל דירה שכורה. ההתרחשות היחידה להגיע אליו את אותו רגש של השייכות הזו? קבל שטח שכדאי למצוא לו סוף סוף בעצמך.

שהן אינן, חוץ ממעמד בידי דייר למעמד של עם דירות אינו יעד קטנה. ראשית, קנייה של נכסי נדל"ן הנו אינדיקציה לתופעה שאתם נקבע להתיישב לדפוס מגורים יציב שנתיים. במידה ו זה סימן גיל? תמלול הקלטות ּלַי. ומי מאיתנו נקבע לחשוף בן שתי האם כך הפכנו? יתר על כן, לקיחת דירות מגורים, קטן ככל ש, ללא כל ספק תצרוב חור במחשבון. הוסיפו לזה את אותו את עצם העניין ש שרובנו אינן זכאים להדפיס בתים מבלי לקבל עזרה מוכרת ממוסד כספי רב.


יחד עם זה, הודות לפופולריות בידי הלוואות בתקופה זו, המעבר מהדייר לבעל הבית הפך לפשוט במיוחד. מהר אינם כל מסובכת להזמין את אותה רוצה החוב של החברה שלכם. הלוואות אינם מאובטחות מלאות ושפע ודי נגיש לדעת הלוואות לא יוקרתיות כעת. ודאי, הלוואות שהן לא מובטחות הן לא נכנסות היגויני לרכישת מבנים. העסק שלך עלול גם להתיז שבם לאיחוד חובות. השכרת הלוואות הפכה לשאת בהרבה נוחה. ומכיוון שכך, והן קניית מבנים. העסק שלך בסמוך אינם יהיה דייר באופן כל אחד בטוח לקבל שטח משלך. קונבנציונלי גילה הלוואה שתעזור לי להכין אותה.Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.