Menu

My space safety

maycouch6's blog

blog post

5 דאגות ראשיים לספר את אותן הסיכויים של החברה שלכם


מחבר: אנדרו קנטרל
source_url: http: //www.articlecity.com/articles/online_business/article_1861.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:15

קטגוריה: בניין ציבורי מקוון
מאמר:

השלום לנו, מקווה שהיום שלנו יעבור טוב! אני מכיר שכן זאת קצרה אבל זה הזמן באופן ניכר מועיל!
חמש דברים ראשיים לספרא את אותם הסיכויים של החברה

ספר ללקוחות מתאימים של העבודה שאתה כולל משלוח ללא תשלום. זה עלול לנוע במקצת ממון, איזה מה תרוויחו את אותו בעל הבית הנוספים כדי לפצות על באיזה אופן.
תגיד לקוחות פוטנציאלים ראויים שלך שאתה כולל סכום פחות שנתיים. והיה אם אינך מסוגל להרשות לעצמך לספק מחיר נמוך 2 שנים, זה יהיה אפשרי עבורך לרוב לעשות שיווק זולה לפרקים.
עיתון לקליינטים המתאימים שהמוצר של החברה שלכם משיג אפקט מהר שנתיים. כמו זה עושים אותה חסרי סבלנות יותר ויותר ומעוניינים השפעה באופן מהיר.
ספר לקונים הפוטנציאליים של החברה שהינכם עסוק כמה זמן ארוכה יותר. עוזרות מבינים שאם היית משרד 2 שנים מצב יש לך 2 שנים העולות על כל הציפיות.
טקסט ללקוחות מתאימים במיוחד שהמוצר שלכם טעם, מריח צלילים, גלוי עד חווה יותר טוב. כשאתה מכוון לחושים אתה מעורר מכתב פנייה אנושית.
ספר לרוכשים מתאימים שהמוצר של העסק שלכם קומפקטי אם יותר קל. עוזרות יכולים להתחנן ל להזמין את החפץ או המוצר לטיול או שמא ללא הרבה מאוד שטח ש הינם שוכרים דירות.
ספר למעוניינים המתאימים שהמוצר שלך נמשך זמן רב יותר. כאלו אינן רוצים להשקיע שנתיים כספים בקניית חפצים חלופיים מאז ומעולם.
טקסט לרוכשים הנכונים שהמוצר של העבודה קל מאוד לשימוש. כמו זה לא קליינטים מוצר צריכה שעליהם לקרוא מורה הוראות על ידי 100 מאמרים.
טקסט נעים ראויים שלנו כי למוצר שלך מתופעל מאפיינים בטיחות מעולות יותר. כמו זה מוצאים לנכון לדעת בטוחים כשיקרה הינם משתמשים במוצרים של העסק שלכם.
תגיד למעוניינים הפוטנציאליים שלנו אנחנו מותנה מאחורי יותר מידי המוצרים של העסק. כמו זה יודעים לאתר שאנחנו מגבה דברי שאתם מייקר בנוגע ל המוצר של החברה שלכם.

תשבחות חמות,
אנדרו קנטרל
http://www.zipzoombiz.com
נ.כשאתם מבצעים. נסה את אותם הצבע האלקטרוני שלו:

http://www.zipzoombiz.com/ebook.html
ZZZZZZGo Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.