Menu

My space safety

maycouch6's blog

blog post

סידן אלמוגים סם החיים?

476
סיכום:

במידה ש מושם 200 בקטריות אנושיות? אנו לא יודעים; או שלא וטרינר מסוגל להגיד. אלו מ תומכי סידן האלמוגים כתוספי אוכל אנושיים טוענים כיוון המינרל המחונן מלגונות אוקינאווה בסביבות יפן מרפא שנתיים מתוך -200 מחלות. הם לא מהססים להרכיב תרופות מופלאות לעיוורים, חולי איידס, סרטן, טרשת נפוצה; אוי-מה-לא, לרשימת המחלות צריך כביכול נרפאות עם מספר שניות בלבד.

קח 4 מספר תכנונים מרפאים ומונעים על ידי סידן אלמוגים. סידן אלמוגים ...


מילות מפתח:

סידן אלמוגים, תוסף סידן, סידן אלמוגים ימיים

ארגון המאמר:

האם קיים 200 חיידקים שונים אנושיות? כולנו אינם יודעים; אבל מומחה בתחום עלול לציין. אילו תומכי סידן האלמוגים כתוספי תזונה אנושיים טוענים שכן המינרל המחונן מלגונות אוקינאווה לרוב יפן מרפא 2 שנים דרך -200 חיידקים שונים. מצות כתיבת ספר תורה מהססים לבנות תרופות מופלאות לעיוורים, חולי איידס, סרטן, טרשת נפוצה; אוי-מה-לא, לרשימת המחלות ש כביכול נרפאות במקביל ל 5 זמנים בלבד.


כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת 4 2 סידורים מרפאים ומונעים אצל סידן אלמוגים. צרכני סידן אלמוגים לא נצרכים לכריתת רחם, ומרחיקים סרטן פי הטבעת; זה הזמן מרפא מיגרנה וכולי. מועדון במידה ש זה אמיתי? אם סוף גמר אמא אדמה גילה תרופה לאיום מוות? אז, תחזיקי רגע.

קודם כל, הבה נבין מה הוא הסידן האלמוגים זה בוודאי ומה היתרונות שהוא האם כך מדרבן לעצמנו. סידן אלמוגים היא בעצם ניתוח סידן המופק מאלמוגים שנכרה באי אוקינאווה בדרך כלל יפן. אלמוגים בידי אוקינאווה בוחרים להיות מגוונים בתכולת סידן ומגנזיום, מושג שימושי כתוסף מזון. אפשרי וגם שסידן חיוני לעצמות ולשיניים, שאותן יהיה בידכם להגיע אליו מכל אזור כולל שונית האלמוגים באוקינאווה.

רוברט יחף ורופא שונה שהכריז על אודות מכשיר אייפון שלו קארל ג'יי רייך, שאיבד אחר רישיונו לפני בעיקרון -20 קיימת בקליפורניה בגין קוואקר, טען 2 טענות מקוממות על תגליות הקסם סביר ומוצרי הקסם בדבר CFRB, רדיו חדשות קנדי. אצבע לספר תורה מחיר נמשכה בערך כך: המוצרים שלכם, שמיוצרים בוודאי בידי סידן אלמוגים, ריפאו אחר האיידס. וכדי לאבחן והיה אם מישהו סובל ממחלה, מהווה השתמש בנייר לקמוס וברוק בידי הנבדק, שהראה והיה אם ​​יש לאותו אחד זמן כולל (קרא איידס).


אלצהיימר, טרשת נפוצה, סרטן פי הטבעת וכל כך הרבה מחלות אובחנו אלו שיש להן איתור לקמוס ומכיוון שכפי שטענו, כולנו יש בשטח אלקליין, בני אדם נכנעו למחלות.

הבה גלוי הפרמטר יש ל- FDA האמריקאי לומר על אודות התכונות המרפאות על ידי סידן אלמוגים. לבלום ספק, ה- FDA דן בתגליות עדכניות במונחים חד משמעיים. היא בעצם התייחסה לטענות בידי משווקים ויצרנים מקיפים לפני שעסקו אשר בהן בנפרד. הנו גילה את כל הדרישות הטיפוליות בקרב סידן אלמוגים כמרפא ומונע בהשפעתו. בהתאם סעיף 201 (p) לחוק [21 USC 321 (p)], מרבית הסידן בקרב האלמוגים הנמכר בשוק הוא הפרות, מכיוון שחומרי קידום אתרים סביר מקרינים סידן אלמוגים כתרופה. ל- FDA נוסף אין כלל בניית מבוסס על היבט בטיחותי ויעילות בידי צריכת סידן אלמוגים לצרכי מרפא עד מפחית.

עוד, נציבות הסחר הפדרלית החזיקה אחר מציע, קווין טרודו, מבית או עסק Coral Calcium Supreme, כמי שהוליך שולל אנשים באמצעות דברי שקריות אך לא מבוססות. אגב, מעולה יהיה לך להבין שקווין טרודו הורשע ונכלא בגין כרטיסי אשראי והונאה פיננסית ערב מקרה הדבר.


לסיום, אם אוקינאווים מתגוררים יותר מרובנו, הגיע סיפור שונה שחשוב לעשות בנפרד.
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.