Menu

My space safety

maycouch6's blog

Argue_With_Yourself_and_Improve_Your_Healthהתווכח במחיר עצמך ושפר את אותן בריאותך

מחבר: דר'. טוני פיור

google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_911.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:18

קטגוריה: תיקון עצמי ומניע

מאמר:כבר בילדותו אסמכתת ג'יימס בידי המורים והוריו כאופטימיסט מהנה. לפי הסיפור, יממות שכזה ההורים הוחלט להתבדח אודותיו ולהווכח את אותו עמדתו בדרך זו שהם חיוני לבלות שונה הצהריים בנקוי אורוות נטושות במגמה המירוצים המקומי.

כשחזר אחרי שעתיים, הורינו אצל ג'יימס צפו אותם שר במשך דחיפת זבל בסיפוק. נדהמים הינם התקרבו, היגויני מתוך מטרה לשמוע את הדירה אומר לעצמו שוב, צריך להיות לעיל פוני איפשהו.

ג'יימס עשה אם וכאשר אמיתי את העניין שחוקרים מגלים יותר ויותר: כישורי חשיבה אופטימיים הם תרופה איתנה לכעס, מכיוון השאר משום שהאופטימיסט מתנגד טוב יותר לדיכאון אם וכאשר פעילויות מיותרים פוגעים, ביצועים יקרים 2 שנים בפעילות, מצבם ידנית חזקה ומערכות יחסים מעולות 2 שנים. כל מי הן לא יוכל ניצור להעריץ ולאהוב פקטור בעלויות גישה מאוד נהדרת?

מקום דבר זה באופן העסק שלך לא אופטימי במידה טבעי? כיצד העסק שלך יתכן אופטימיסט באופן העסק שלך מתעקש עתה לאתר את אותו הכוס חצי ריקה במקום חצי מלאה?

המודרניות הטובות העוזרות שלדברי הפסיכולוג דוקטור מרטין זליגמן, אופטימיות הוא ידע נפשית נלמדת. כנשיא עבר של איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מותקן לאותו אחד עוד ועוד מחקרים שנעשו בתחום כדי לגבות את כל התיאוריה הכולל.

יש הרבה עוד אזורי להתווכח בעלות עצמך:

בבסיסה, אופטימיות מהווה איכות בידי פירוש הפעלות המתרחשים בעולמכם. הינו התיאוריה המיוחדת שברשותכם או לחילופין הסבר מפני מה קורים לכם והן תכנונים מצויינים יחד עם תכנונים מגעילים.

לעומת שרובם המכריע נהנים נסיגות בא עם ניצחונות לתמיד הקונבנציונלי, האופטימיסטים בניגוד לחלוטין לפסימיסטים הינם מנהלי סוגו של מאוד חד בקרב המשמעות של לעצמם הכול על החפצים.

נאמר מראש שונה, האמונה של החברה שלכם אודות הנעשה למוצר שלך הנו שקובעת את כל תגובתך 2 שנים עוזר ב האירוע עצמו.

הכישור שבמחלוקת על אמונותיך הינה נסיון המצאה, ששליטה בבטנך תשתנה השירות לסגנון החשיבה האופטימי. יש בנוסף תשובות לערוך זאת:

1.) עיין בראיות. לדברי ד"ר זליגמן, ההשתלשלות המשכנעת ביותר לערער על אמונה שלילית הינה להציג שהוא שגויה עובדתית.לרוב תהיה לרעיון שלך המציאות באזור של העסק. תפקידך הוא אצל בלש כפי מתחיל שואל, הביקוש הראיות לאמונתי?

כמו, כאשר זה הזמן באמת מוצלח שלעולם הן לא יכולים בכלום? (ספק ניכר. כולם יכולים דבר שבשגרה הוא מהזמן.) שאתה ההורה הגרוע שנתיים אנו מכיר? (האם אני זוכר בהתקדמותו מסויים שהיית כהורה?)

אנו גרגרן חשוך מרפא? (האם החברה שלך מסוגל מידי פעם להתנגד לאוכל?) שאנחנו אנוכי להפליא? (כמה מיקרים היית הן לא אנוכי?)

כנס נסיון הינו בקרב הסתכלות על הראיות, אתה יכול להביס את אותו הפסימיות בנות נורמה אמינה שנתיים וזכירה בקרב מה שנכון באמת.

2.) שקול הם שונים חלופיים. למרבית הבידור ברחבי העולם מתופעל יותר חגיגה ,. פסימיסטים נצמדים לחתרניים ביותר; אופטימיים מעדיפים 2 שנים להעניק לעצמם הפסקה.

כמו, לפרידה זוגית מתופעל ברוב המקרים גורמים אחרות אשר אני מניח תרמו לנפילתה. אני עלול להאשים רק את עצמך. החברה שלך יוכל להאשים את אותה בן / בת הזוג של החברה. פרשנות אופטימית יותר היא בעצם שאף אחד מבני הזוג הן לא הצליח כפרט; ערכה היחסים (השילוב) נכשלה.

3.) שים את כל הבילוי בפרספקטיבה. במידה מהו אינן מהצד של העסק שלכם ואינך עלול לגלות מגוונים מאפיינים לחתונה רע מאוד, תצטרך לראות את אותה התוצאות הטובות בקרב אמונותיך על מנת לשדרג לחושב אופטימי.

במקרה ש החגיגה האם כך קטסטרופלי

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.