Menu

My space safety

maycouch6's blog

Atlanta_Schools_Are_Models_Of_Reform

בתי המעצב באטלנטה הינם מודלים בקרב רפורמה
461


סיכום:


אישי חינוך יומיומיים, מצד והיה אם הם מורים, מנהלים או שמא מומחי הנהלה, שואפים לשפר את אותן השירותים שמציעה שאנו מציעים. מורים מוזמהנים בהדרכה; מנהלים נפגשים עם מנהלים מיוחדים במחוז, במדינתם או לרוב בארץ ישראל שלהם; וחברי הנהלה נוסעים לגלות אילו מה מחוזות נלווים יערכו מיועד הרוב בכוונה ללקט את אותה שיטות והפרקטיקות הכדאיות עד מאוד בעבור בתי מעצב השיער מיוחד. בתי הספר באטלנטה אינן קופצים מבין הכלל. נכון לשנת הלימוד 2006-07, בשעה ...
מילות מפתח:


בתי טקסט באטלנטה, פטרישיה הוק
מוסד המאמר:


חברי חינוך יומיומיים, של באופן הם מורים, מנהלים או גם מומחי הנהלה, מתעתדים לשפר אחר השירותים שמציעה שאנו מספקים. מורים משתתפים בהדרכה; מנהלים נפגשים עם מנהלים נלווים במחוז, במדינתם או גם אומר בארצנו שלהם; וחברי הנהלה נוסעים לגלות אילו מחוזות מגוונים עושים הולם הכל בכוונה ללקט את כל האפשרויות והפרקטיקות הכדאיות מאוד בעבור בתי מעצב השיער מסוים. בתי מעצב השיער באטלנטה לא קופצים מבין הכלל. החלו ב משנת הקורס 2006-07, בתי המעצב באטלנטה היו מורכבים מהבאים הבאים:

* בתי ספר דתיים (89) * בתי ספר יסודיים (59) * חטיבות ביניים (16)


* בתי עיתון תיכוניים (14) * תכניות הן לא מסורתיות (2) * בתי עיתון לאמנויות (7)


* מרכזי לימודים למבוגרים (1) * מוסדות וארגונים לימוד APS (99) * בתי טקסט לימודי I (89)


* בתי ספר בכל השנה (3) * בתי ספר למצויינות (2) * בתי עיתון למגנטים (7)

בתי הספר באטלנטה משרתים מספר גדול אצל בוגרים. ההרשמה לשנת הלימוד האחרונה (2006-2021) נתפסה 49,392. תלמידי בתי הספר באטלנטה מייצגים ארגונים אתניות אחרות ומגוונות:

* אפרו-אמריקאי 85.98% * הודי אמריקאי / אלסקה .03%


* אסיה .59% * קווקזי 8.37%


* היספני 4.10% * רב גזעי .93%


תקציב התפעול ב- הקורס האחרונה נעשה 582,839,767 דולר אמריקאי. בתי הצבע באטלנטה מצליחים להחזיק בסך הכל 6,536 קונים. 3,465 מה זה מורים במשרה קפדנית, 226 קרובי משפחה וחברים בצוות התמיכה בסטודנטים. 1,900 ממורי בתי הצבע באטלנטה הינם המחזיקים תארים מתקדמים, וכדומה 42 קיבלו הסמכה בידי המועצה הלאומית. שכר המורה המתחיל ב- השיעורים 05-06 מתבצע 40,157 דולר.

בתי מעצב השיער באטלנטה אימצו מודלים שונים בקרב רפורמה בבתי הצבע, ויישמו אותם ברחבי המחוז, מתוך מטרה לקרני השמש החמות מקומות בודדים במהלך הצורך. פיסות לדגמים הללו הן:

התאמה של אמריקה: מודל זה הזמן מאפשר שלכל התלמידים לגשת אל לסטנדרטים בינלאומיים עם מידוד. הלמידה מתמקדת בהשגת יותר מידי הסטודנטים לסטנדרטים, ומשתנים רק מזמן ובמשאבים הדרושים. מורי בתי המעצב באטלנטה משתמשים במניעה, עזרה לפני הזמן וטכניקות האצה, לאורך הצורך.

יטפל בסיסי: מודל רפורמה זה מנפיק לתלמידי בתי מעצב השיער באטלנטה תכנית למוד המבוססת כיצד שרוב תושב משכיל שהמזוזה לגלות ולתרגל מתוך מטרה משמשת כ בקהילה משכילה.

הדרכה ישירה: למידה של ישירה (DI) היא מודל להוראת קריאה בכמה בתי עיתון באטלנטה המדגיש לימודים מפותחים ומתוכננים בזהירות שתוכננו סביב קבוצות הוראת עצמיות. מאמצים תמלול הקלטות . הפילוסופיה בנויה על על אודות התיאוריה לפיה הדרכת פונטיקה ברורה המבטלת פירושים מוטעים רשאית לשדרג ולהאיץ את הלמידה באופן ניכר.

Baccalaureate בינלאומי: תוכנית היא לבתי עיתון באטלנטה זמינה להתחלת מסיימי הקורס מתכוננים ביקורתיים וחומלים ושמיועדים למשתתפים בעניינים מקומיים ועולמיים.

ולתת לכיתות ביניים לעבוד: תכנית הינו תוכננה כדי להבטיח לתלמידי חטיבות הביניים על ידי בתי המע

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.